Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss i Team Diabetes Riders att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss. Vi följer GDPR.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse.

GDPR Logotyp

För dig som besöker vår webbplats utan att logga in lagrar vi inte några personuppgifter. Vi lagrar de efterfrågade personuppgifterna i en databas när du blir medlem. Denna har enbart av styrelsen utsedda administratörer har tillgång till. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part, och lagras fram till dess att du väljer att avsluta ditt medlemskap, eller senast två år efter att du har avslutat ditt medlemskap i föreningen.

Syftet med registreringen är att föreningen ska kunna fullfölja sina skyldigheter som en registrerad ideell förening och sitt ändamål med bildandet av föreningen. Föreningen kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att skyldighet att göra så enligt lag finns.

Du har rätt att kontakta föreningen om du vill ha ut information om de uppgifter föreningen har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära begränsad behandling, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Där kan du även läsa mer om vad GDPR innebär.

Kontakta oss: kontakt@teamdiabetesriders.se