Team Diabetes Riders redovisar årets resultat

14 november 2020
Insamlingsåret för Team Diabetes Riders (TDR) sträcker sig från den 15 november fram till Världsdiabetesdagen följande år, 14 november. Vi har nu nått denna dag och redovisar härmed årets resultat.

2020 var det år världen drabbades av Corona-pandemin. Till följd av detta ställdes lopp efter lopp och evenemang efter evenemang in. Evenemang som är viktiga både för TDR och de organisationer vi stödjer, för att forskningen om diabetes ska få in medel för att kunna fortsätta arbeta mot målet, ett botemedel. När Vätternveckan ställdes in insåg vi i Team Diabetes Riders att det skulle vara svårt att uppnå vårat insamlingsmål för året, att slå förra årets 12.000 kronor.

Men våra medlemmar var påhittiga och drog igång insamlingar på hemmaplan. Vi körde initiativet #1krperkilometer där vi drog in 1 krona per cyklad eller sprungen kilometer runt om i landet. Ett initiativ som säkerligen återkommer.

Överträffade förhoppningarna

Vi lyckades trots alla inställda evenemang överträffa både våra förhoppningar och förra årets resultat. På Världsdiabetesdagen lämnar vi över ca 18.460 kronor, där hälften går till Barndiabetesfonden och hälften till Diabetesfonden.

Team DIabetes Riders är samlade och redovisar årets resultat: 18.460 insamlade kronor år 2020
År 2020 samlade vi in 18.640 kr till diabetesforskningen.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit på olika sätt. Sponsorer som privatpersoner. Tack! Nu tar vi sikte på nästa år och hoppas vi får cykla några lopp och samla in pengar tillsammans. Och att vi ännu en gång överträffar våra mål med er hjälp!

Varje år får ca 900 barn och ungdomar och lika många vuxna diagnosen Diabetes typ 1, en ännu obotlig kronisk sjukdom som kan drabba vem som helst, oftast barn, när som helst. En potentiellt dödlig sjukdom som alltid måste tas hänsyn till, dygnet runt. En sjukdom som kräver tillförsel av insulin flera gånger per dygn, för att överleva.

Hjälpmedlen som finns idag är bra och underlättar mycket. De gör att personer med diabetes kan leva nära normala liv. De finns för att forskningen fått medel från de olika diabetesfonderna. Från oss alla som skänker pengar. Men hjälpmedlen är inget bot. Personer med diabetes lever dagligen med pressen att hålla sitt blodsocker under kontroll. Vuxna som barn och unga. En press som inte sällan kan leda till psykisk ohälsa. Föräldrar till barn med diabetes drabbas lätt av sömnbrist, och går med hjärnan i ”diabetes-mode” dygnet runt, ofta med en ständigt gnagande oro. Diabetes typ 1 påverkar hela familjer. Mer pengar behövs till forskningen för att hitta ett botemedel. Hjälp till du också!