Inför säsongen 2024 pratade vi i Team Diabetes Riders om att på något sätt kunna hjälpa barn och unga med diabetes och deras familjer på något sätt. Förutom att ”bara” pusha för en aktiv vardag med fysisk aktivitet.

Valet blev att stödja en organisation som redan finns och gör ett underbart arbete med just det, nämligen Diabetesmammorna! Så här skriver de på sin hemsida:

Diabetes typ 1 är ofta i många avseenden en dold sjukdom då många tror att det bara är att ta en spruta och äta mat. Denna sjukdom består av så mycket mer så som kost, motion och insulin. Alla dessa faktorer måste vägas samman och analyseras för en bra inställning av sjukdomen. Det här ställer höga krav på den sjuke och dess föräldrar. Det finns ett stort behov av att träffa personer som är i samma situation. Att resa med barn med sjukdomar kan verka skrämmande i sig och att därför få möjlighet att göra detta med människor som vet hur det är, ger en trygghet och kan även ge synvinklar och idéer på hur olika problem som man stöter på i vardagen kan lösas. Genom att barnen och deras föräldrar blir positiva till sjukdomen tror vi att det leder till minskade risker för sen komplikationer och därför minska kostnader för samhället. Vi har valt att förlägga kollona på en mycket trevlig lägergård i Ängskär och i Ronneby. Barn och föräldrar över hela landet kommer att erbjudas plats på detta läger och vi får möjlighet att visa upp en fin del av Tierps kommun, Ronneby kommun och Älvdalens kommun.

Syftet med kollo är att vidareutveckla kunskaper kring sjukdomen och att dela erfarenheter med andra som är i liknande situationer. Att få träffa personer som är i samma situationer som en själv, både som förälder och barn ger även en känsla av att inte vara annorlunda och till besvär. Att umgås och utbildas under lägren ska ge möjlighet att skapa varaktiga relationer, se och lära av varandra. Vi vill också att barnen skall få mer förståelse och acceptans för sin sjukdom så att de i framtiden kommer ta mera ansvar för sin diabetes själva. Föräldrarna ges möjlighet att även de utöka sin kunskap om deras barns livslånga sjukdom.

Vi i Team Diabetes Riders ser fram emot att samarbeta med Diabetesmammorna och att kunna bidra till det fina arbete de gör!