Team Diabetes Riders redovisar årets resultat 2021

14 november 2021
Insamlingsåret för Team Diabetes Riders (TDR) sträcker sig från den 15 november fram till Världsdiabetesdagen följande år, 14 november. Vi har nu återigen nått denna dag och redovisar härmed årets resultat.

2021 fortsatte Corona-pandemin orsaka bekymmer med smittspridnig och restriktioner. Vissa lopp var fortsatt inställda medan andra arrangörer hittade lösningar för smittsäkra arrangemang tillsammans med vissa lättnader i restriktionerna. För Team Diabetes Riders blev det tyvärr ingen Vättern-vecka i år heller. Men vi lanserade vårt virtuella lopp Diabetestrampet i våras, och genomförde ett antal olika ”event” för att ändå samla in pengar till diabetesforskningen för att forskarna ska kunna fortsätta arbeta mot målet, ett botemedel. Bland annat cyklade vår kassör hela vägen genom Sverige i Sverigetempot till förmån för diabetesforskningen.

En bra ökning från förra året

Trots inställda evenemang lyckades vi öka resultatet rejält jämfört med förra året. På Världsdiabetesdagen lämnar vi över ca 52.000 kronor till forskningen, där hälften går till Barndiabetesfonden och hälften till Diabetesfonden.

År 2021 samlade vi in 52.000 kr till diabetesforskningen.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit på olika sätt. Våra Sponsorer Bergs Gård, Cykloteket, Teamtech Sverige AB och Nextcell Pharma som i år stöttat våra insamlingar, såväl som alla privatpersoner som skänkt pengar. Tack! Hoppas ni alla vill vara med oss även under 2022. Nu tar vi nya tag och sikte på nästa år och hoppas vi får cykla några lopp och samla in ännu mer pengar tillsammans. Vågar vi hoppas på 100.000kr!?

Varje år får ca 900 barn och ungdomar och lika många vuxna diagnosen Diabetes typ 1, en ännu obotlig kronisk sjukdom som kan drabba vem som helst, oftast barn, när som helst. En livshotande sjukdom som alltid måste tas hänsyn till, dygnet runt. En sjukdom som kräver tillförsel av insulin flera gånger per dygn, för att överleva.

Hjälpmedlen som finns idag är bra och underlättar mycket. De gör att personer med diabetes kan leva nära normala liv. De finns för att forskningen fått medel från de olika diabetesfonderna. Från oss alla som skänker pengar. Men hjälpmedlen är inget bot. Personer med diabetes lever dagligen med pressen att hålla sitt blodsocker under kontroll. Vuxna som barn och unga. En press som inte sällan kan leda till psykisk ohälsa. Föräldrar till barn med diabetes drabbas lätt av sömnbrist, och går med hjärnan i ”diabetes-mode” dygnet runt, ofta med en ständigt gnagande oro. Diabetes typ 1 påverkar hela familjer. Mer pengar behövs till forskningen för att hitta ett botemedel. Hjälp till du också!