14 november 2022
14 november varje år är det den internationella världsdiabetesdagen, en dag då alla typer av diabetes uppmärksammas lite extra. Insamlingsåret för Team Diabetes Riders (TDR) sträcker sig från den 15 november fram till Världsdiabetesdagen följande år. Vi har nu nått denna dag och redovisar härmed årets resultat.

Under våren 2022 beslutades det att föreningen Team Diabetes Riders skulle läggas ned, då det inte fanns resurser att fortsätta driva den med det administrativa arbete som tillkommer. Medlemmarna beslutade i riktlinje med stadgarna att kvarvarande innestående medel skulle fördelas 50/50 mellan Barndiabetesfonden och Diabetesfonden.

I samband med Världsdiabetesdagen och gårdagens gala Beat Diabetes – Kampen för livet bidrar vi därmed med ca 23.000 kr totalt till diabetesforskningen, hälften var till de två mottagande organisationerna!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit på olika sätt. Sponsorer som privatpersoner. Tack! Nu tar vi sikte på nästa år och hoppas vi får cykla några lopp och samla in pengar tillsammans.

Även om föreningen inte finns kvar slutar vi inte samla in pengar till diabetesforskningen! Vi fortsätter som en grupp av personer med samma mål med Facebookgruppen som bas. Och våra insamlingar dit både du och dina vänner kan fortsätta skänka en slant.

Varje år får ca 900 barn och ungdomar och lika många vuxna diagnosen Diabetes typ 1, en ännu obotlig kronisk sjukdom som kan drabba vem som helst, oftast barn, när som helst. En potentiellt dödlig sjukdom som alltid måste tas hänsyn till, dygnet runt. En sjukdom som kräver tillförsel av insulin flera gånger per dygn, för att överleva.

Hjälpmedlen som finns idag är bra och underlättar mycket. De gör att personer med diabetes kan leva nära normala liv. De finns för att forskningen fått medel från de olika diabetesfonderna. Från oss alla som skänker pengar. Men hjälpmedlen är inget bot. Personer med diabetes lever dagligen med pressen att hålla sitt blodsocker under kontroll. Vuxna som barn och unga. En press som inte sällan kan leda till psykisk ohälsa. Föräldrar till barn med diabetes drabbas lätt av sömnbrist, och går med hjärnan i ”diabetes-mode” dygnet runt, ofta med en ständigt gnagande oro. Diabetes typ 1 påverkar hela familjer. Mer pengar behövs till forskningen för att hitta ett botemedel. Hjälp till du också!