Välkommen till Team Diabetes Riders!

Diabetes är ett samlingsnamn för olika typer av sjukdomar som är osynliga för de flesta men som i olika utsträckning påverkar den sjuke och personer runt omkring. Dygnet runt. Autoimmun diabetes (Typ 1) är en kronisk sjukdom som det ännu inte finns något botemedel för. Ungefär 900 barn och unga insjuknar varje år, och lika många vuxna. Ingen botas. Ingen. Team Diabetes Riders cyklar och springer för att hjälpa forskningen framåt mot ett botemedel.

Förutom att fysisk aktivitet är bra för alla, även drabbade personer, så vill vi att alla dessa personer en dag ska slippa behöva ha stenkoll på sitt blodsocker dygnet runt. Slippa ta sprutor och nålstick flera gånger per dygn. Slippa riskera komplikationer senare i livet eller i värsta fall dö på grund av för lågt blodsocker eller av dålig psykiskt mående orsakat av diabetesen. Föräldrar till dessa barn ska slippa oroa sig med hjärnan i diabetes-mode dygnet runt. Hjälp till du också. Häng med oss och cykla eller spring. Alla får vara med! Eller stöd oss genom ett bidrag till någon av våra insamlingar. Tack!

2024 samlar vi in pengar till Diabetesmammorna, som ordnar kollon för barn med diabetes. Skänk gärna en slant genom att scanna QR-koden här på sidan.

Syftet med kollo är att vidareutveckla kunskaper kring sjukdomen och att dela erfarenheter med andra som är i liknande situationer. Att få träffa personer som är i samma situationer som en själv, både som förälder och barn ger även en känsla av att inte vara annorlunda och till besvär. Att umgås och utbildas under lägren ska ge möjlighet att skapa varaktiga relationer, se och lära av varandra. Vi vill också att barnen skall få mer förståelse och acceptans för sin sjukdom så att de i framtiden kommer ta mera ansvar för sin diabetes själva. Föräldrarna ges möjlighet att även de utöka sin kunskap om deras barns livslånga sjukdom.

/Diabetesmammorna – Diabetesmammorna

Vad vet du om diabetes? Testa dina kunskaper!