Årsmötesprotokoll och föreningens framtid

Den 24 mars hölls 2022 års föreningsstämma. Protokollet finns bifogat detta inlägg längre ned. Huvudpunkten för mötet var huruvida föreningen skall fortsätta drivas, eller om den skall upplösas. Detta meddelades även i kallelsen inför mötet.

Ett tecken på vilket beslut som skulle tas var att endast styrelsemedlemmar och revisor deltog på årsmötet. Det beslutades således att föreningen Team Diabetes Riders skall upplösas på grund av bristande intresse. Vi gjorde ett gott insamlingsresultat 2021 som dessutom överraskade mottagarna positivt. Men det arbete som lades ned på detta överskuggades en aning av den overhead som krävdes för föreningsdriften. Även styrelsemedlemmarna har andra åtaganden att ta hänsyn till. 😉

Stadgarna styr vad som gäller för upplösande av föreningen. Det krävs att två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie årsmöte, med minst en månads mellanrum. Kallelse till en extra föreningsstämma där enbart föreningens upplösande skall avhandlas kommer skickas ut inom kort.

Innestående tillgångar kommer vid en upplösning i enlighet med stadgarna fördelas 50/50 mellan Diabetesfonden och Barndiabetesfonden. Detta efter att eventuella skulder justerats.

Med det sagt, så är vi i styrelsen överens om att även om föreningen upplöses, kommer arbetet med att samla in medel till diabetesforskningen fortsätta på liknande sätt som tidigare. Skillnaden blir att det inte finns någon registrerad förening som står bakom. Facebookgrupp, hemsida och Instagramkonto kommer fortsätta finnas kvar och vara de kommunikationskanaler som används. I den mån det är möjligt kommer insamlingar istället ske direkt mot de plattformar mottagande organisationer erbjuder för att så långt som möjligt, av transparensskäl, undvika swish till personliga konton. Detaljer kommer kristallisera sig inom den närmaste tiden.

Även om det slutgiltiga beslutet inte är taget så ser vi vartåt det barkar. Vi vill därför passa på att tacka alla er som hjälp till med arbete, idéer och bidragit till insamlingarna. Vi hoppas ni vill fortsätta göra det även utan en förening bakom. Tack!

Vätternrundan och tröjor

Det börjar närma sig Vätternveckan, och det evenemang som varit Team Diabetes Riders höjdpunkt på året, Halvvättern. 2022 går Halvvättern den 12 juni. Är du intresserad av att cykla de 15 milen tillsammans med andra TDR-cyklister är det hög tid att anmäla sig med koden 508121-jt9813 medan det fortfarande går. Gör det redan idag för att vara säker!

Som tidigare år kommer vi troligen att försöka få till en middag kvällen innan för hela deltagande gruppen, och sedan försöka starta tillsammans som grupp så gott det går och cykla gemensamt ut ur Motala. Efter det brukar vi kunna/behöva dela upp oss i lite mindre grupper då ambitionen kan skilja en del mellan deltagarna. Men sedan i den mån det går försöka samla ihop gruppen igen efter målgång för gemensam fotografering och eftersnack innan alla lämnar.

Behöver du en TDR-tröja (kostnad preliminärt ca 740:-) finns fortfarande möjligheten även om tiden är knapp. Kontakta isåfall Tommy Wallinder direkt, absolut senast lördag 22 april, via Facebookgruppen, Detta sköts nu helt utanför föreningens regi för att inte dra på oss kostnader och administration nu när det lutar åt en upplösning.

Med vårvarma hälsningar
/Styrelsen

En reaktion på “Protokoll årsmöte, framtid, Vätternrundan och tröjor

Kommentarer är stängda.