Ungefär hur många barn och unga insjuknar i autoimmun diabetes (typ 1) varje år?
1. 150
X. 350
2. 900

Vad är skillnaden mellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2
1. Det är ingen större skillnad
X. Typ 1 (autoimmun diabetes) kräver alltid insulinbehandling
2. Typ 2 kan mildras med rätt kost och fysisk aktivitet.

Vad är nyttigt för en person med diabetes?
1. Röra sig så lite som möjligt
X. Fysisk aktivitet
2. Äta mycket godsaker

Hur mycket pengar delades 2019 ut till diabetesforskningen totalt, av de tre största organisationerna i Sverige?
1. 7 miljoner
X. 54 miljoner
2. 92 miljoner

Hur många personer med autoimmun diabetes (typ 1) botas per år?
1. 50
X. Ingen
2. 350

Varför får man autoimmun diabetes (typ 1)?
1. Man har ätit för mycket sötsaker
X. Det vet vi inte
2. Kroppen producerar för mycket insulin

Klicka vidare hit för att se svaren.