Halvvättern 2023

Helgen inleddes med en gemensam middag nere i hamnen för de som kunde. Ett trevligt initiativ som återkommit de senaste åren vi kört tillsammans.

Morgonen den 11 juni samlades ett gäng cyklister iförda Team Diabetes Riders tröjan för att ta sig an de 15 milen på östra sidan om Vättern. I startfållan uppmärksammades gruppen av speakern som pekade ut Tommy som talför ledare, som kort förklarade syftet med vår insats innan det var dags att rulla iväg. Helt enkelt att vi vill uppmärksamma Diabetes och samtidigt samla in pengar till forskningen.

Diabetes Typ 1 är en kronisk potentiellt dödlig sjukdom som det fortfarande inte finns något botemedel för. Den drabbar ca 900 barn och unga varje år. Lika många vuxna insjuknar och livet för alla ändras i en handvändning. Helt plötsligt behöver de ta medicinska beslut, och själva behandla sin obotliga sjukdom. Dygnet runt årets alla dagar. För att överleva. För Diabetes Typ 2, som är en helt annan sjukdom trots likhet i namnen, finns det mer kunskap om orsakerna bakom och vad som kan göra för att förhindra eller minska besvären. Men även här behövs pengar till forskningen för att komma ännu längre. Nästan en halv miljon personer har Diabetes Typ 2 idag, och riskerar komplikationer längre fram i livet som skador på nervsystem, njurar och ögon, hjärt- och kärlsjukdomar och inte minst psykisk ohälsa. Komplikationer som även riskeras vid Typ 1 diabetes där också akut lågt blodsocker kan vara direkt dödligt.

Som med den mesta medicinska forskning är det ni givare som står för bidragen, det finns ingen statlig finansiering bakom. Därför är det otroligt viktigt att samla in dessa pengar på olika sätt.

Ut ur Motala rullade vi i en relativt samlad trupp för att sedan dela upp oss efter fart då gruppen bestod av cyklister med vitt spridda erfarenheter och målsättningar. Allt från att ta sig runt på under 10 timmar till att hålla ett snitt runt 28 och med det gå i mål på runt sex timmar.

Vädret var med oss hela dagen med solsken och inte allt för mycket vind. Det blev en fin runda där de sista kämparna som cyklade 15 mil för första gången med lite peppning och coaching lyckades rulla över mållinjen med en minut till godo på 9 timmar! Grymt kämpat!

Insamlingen inbringade denna gång 6500kr som går oavkortat 50/50 till Barndiabetesfonden och Diabetesfonden. Stort tack för era bidrag!

Kolla gärna in vårt instagramkonto för att se händelser från dagen i Stories. Och fortsätt gärna stödja forskningen genom våra pågående insamlingar. Tack!

Protokoll årsmöte, framtid, Vätternrundan och tröjor

Årsmötesprotokoll och föreningens framtid

Den 24 mars hölls 2022 års föreningsstämma. Protokollet finns bifogat detta inlägg längre ned. Huvudpunkten för mötet var huruvida föreningen skall fortsätta drivas, eller om den skall upplösas. Detta meddelades även i kallelsen inför mötet.

Ett tecken på vilket beslut som skulle tas var att endast styrelsemedlemmar och revisor deltog på årsmötet. Det beslutades således att föreningen Team Diabetes Riders skall upplösas på grund av bristande intresse. Vi gjorde ett gott insamlingsresultat 2021 som dessutom överraskade mottagarna positivt. Men det arbete som lades ned på detta överskuggades en aning av den overhead som krävdes för föreningsdriften. Även styrelsemedlemmarna har andra åtaganden att ta hänsyn till. 😉

Stadgarna styr vad som gäller för upplösande av föreningen. Det krävs att två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie årsmöte, med minst en månads mellanrum. Kallelse till en extra föreningsstämma där enbart föreningens upplösande skall avhandlas kommer skickas ut inom kort.

Innestående tillgångar kommer vid en upplösning i enlighet med stadgarna fördelas 50/50 mellan Diabetesfonden och Barndiabetesfonden. Detta efter att eventuella skulder justerats.

Med det sagt, så är vi i styrelsen överens om att även om föreningen upplöses, kommer arbetet med att samla in medel till diabetesforskningen fortsätta på liknande sätt som tidigare. Skillnaden blir att det inte finns någon registrerad förening som står bakom. Facebookgrupp, hemsida och Instagramkonto kommer fortsätta finnas kvar och vara de kommunikationskanaler som används. I den mån det är möjligt kommer insamlingar istället ske direkt mot de plattformar mottagande organisationer erbjuder för att så långt som möjligt, av transparensskäl, undvika swish till personliga konton. Detaljer kommer kristallisera sig inom den närmaste tiden.

Även om det slutgiltiga beslutet inte är taget så ser vi vartåt det barkar. Vi vill därför passa på att tacka alla er som hjälp till med arbete, idéer och bidragit till insamlingarna. Vi hoppas ni vill fortsätta göra det även utan en förening bakom. Tack!

Vätternrundan och tröjor

Det börjar närma sig Vätternveckan, och det evenemang som varit Team Diabetes Riders höjdpunkt på året, Halvvättern. 2022 går Halvvättern den 12 juni. Är du intresserad av att cykla de 15 milen tillsammans med andra TDR-cyklister är det hög tid att anmäla sig med koden 508121-jt9813 medan det fortfarande går. Gör det redan idag för att vara säker!

Som tidigare år kommer vi troligen att försöka få till en middag kvällen innan för hela deltagande gruppen, och sedan försöka starta tillsammans som grupp så gott det går och cykla gemensamt ut ur Motala. Efter det brukar vi kunna/behöva dela upp oss i lite mindre grupper då ambitionen kan skilja en del mellan deltagarna. Men sedan i den mån det går försöka samla ihop gruppen igen efter målgång för gemensam fotografering och eftersnack innan alla lämnar.

Behöver du en TDR-tröja (kostnad preliminärt ca 740:-) finns fortfarande möjligheten även om tiden är knapp. Kontakta isåfall Tommy Wallinder direkt, absolut senast lördag 22 april, via Facebookgruppen, Detta sköts nu helt utanför föreningens regi för att inte dra på oss kostnader och administration nu när det lutar åt en upplösning.

Med vårvarma hälsningar
/Styrelsen