Styrelsen informerar – Målsättningar 2021

Här kommer en liten uppdatering kring vad som händer i Team Diabetes Riders, och vilka målsättningar styrelsen satt för 2021. Föreningen hade årsmötet för ett par veckor sedan där allas vår Tommy Wallinder valdes till ordförande för året. Thomas Egrelius och Michael Klein valdes som ordinarie ledamöter. Irma Gustavsson valdes till suppleant. Styrelsen har sedan dess haft ett konstituerande möte där Thomas valdes till kassör, Michael till vice ordförande och Irma till sekreterare.

Styrelsen har sedan dess påbörjat arbetet med plan och målsättning för föreningens verksamhet under 2021. Dessa målsättningar presenteras i följande fyra bilder, och i text längre ned.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller idéer!

Målsättningar 2021

Team Diabetes Riders handlar om att göra gott för andra samtidigt som man gör något bra för sig själv.

Team Diabetes Riders har tre huvudmålsättningar 2021

 • Att samla in pengar till Diabetesfonden och Barndiabetesfonden.
  • Målsättning för året: 100.000 kr
 • Att inspirera medlemmarna och andra till att motionera och därigenom skapa en bättre hälsa.
  • Deltaga med ett team i Halvvättern 2021.
  • Arrangera ett virtuellt motionslopp.
 • Att skapa ett socialt nätverk för medlemmarna.
  • Ett mer aktivt Facebookforum.
  • Event i samband med Halvvättern 2021.
  • Uppmuntra lokala ”klubbar”.

Dessutom vill vi under året

 • Sprida budskapet
  • Utöka samarbetet med Diabetesfonden och Barndiabetesfonden.
  • Uppdatera logon.
  • Ta fram en TDR tröja för synlighet.
 • Medlemmar
  • Vid årets slut skall föreningen ha över 100 medlemmar.
  • Minst 4 medlemsbrev skall skickas ut under året.
  • Hålla 2-4 medlemsmöten under året.